Belgian Equine Practitioners Society - atypische myopathie

Om, als dierenarts, toegang te krijgen tot het gesloten gedeelte van de BEPS website, dient u zich eerst te registreren, hieronder in het Profielmenu.

Wij hebben vastgesteld dat het toxine dat verantwoordelijk is voor atypische myopathie zich ook bevindt in de zaailingen van sommige esdoorns, voornamelijk Acer pseudoplatanus (= esdoorn) (http://www.myopathieatypique.fr/en/etiologie/).
We hebben gemerkt dat de zaden en zaailingen, die bij de huidige temperatuur aan het kiemen zijn, ook het toxine bevat en dat zij voor de vergiftigingen in de lente kunnen zorgen.
Het is dus belangrijk dat paarden deze zaailingen niet eten. Voor paarden die in de wei lopen is het dus belangrijk de weide te controleren op de aanwezigheid van deze zaailingen. Als zaailingen worden gevonden kan geprobeerd worden deze te vernietigen door te maaien of door ze te verbranden. Uit ervaring weten we dat, na het grote aantal gevallen gedurende de herfst (> 1400 in de herfst van 2013), de risico’s in de volgende lente verhoogd zijn. In de lente van 2014 hebben we helaas al de eerste gevallen vastgesteld. We nodigen U en al Uw contacten in de hippische wereld uit, u in te schrijven voor de waarschuwingen die uitgaan van de officiële website voor atypische myopathie, die onderhouden wordt door wetenschappers van de Universiteit van Luik : www.atypicalmyopathy.com

Mocht er bij U een geval bekend zijn dan stellen wij het ten zeerste op prijs als u dit geval aanmeldt via
- eigenaren : http://www.myopathieatypique.fr/en/declarer-un-cas/questionnaire-proprietaire/
- dierenartsen : https://www.myopathieatypique.fr/espace-professionels/veterinary-form/
- en indien U weinig tijd heeft, kunt U via onderstaande link een snelle melding doen : http://www.myopathieatypique.fr/en/declarer-un-cas/primo-declaration/

Deel dit bericht a.u.b. met al uw hippische contacten via Facebook of Twitter :

“Help mee uw paarden tegen atypische myopathie te beschermen door het opzetten van een efficient alert systeem. Onze missies zijn het voorkomen van de verspreiding van de toxines in de wei en het vinden van een behandeling tegen deze dodelijke ziekte. Om dit te kunnen doen hebben we uw hulp nodig.
Er is op dit moment geen gesubsidiëerd wetenschappelijk onderzoek naar atypische myopathie! Het succes van ons project is geheel afhankelijk van Uw gulheid. "

Daarom hebben wij SAMARATHON opgestart met als doel : 

Ø Subsidiëren van een voltijdse wetenschapper voor een periode van 3 jaar
Ø Fondsen voor het verzamelen en analyseren van stalen nodig voor het wetenschappelijk onderzoek
Ø uitvoeren van laboratoriumonderzoek om eventuele behandelingen te kunnen uittesten.
 
ONAFHANKELIJK VAN HET BEDRAG DAT U BESLUIT TE DONEREN, UW DONATIE IS TEN ALLEN TIJDE TEN ZEERSTE GEWAARDEERD. 

Nodig al Uw vrienden en kennissen uit de paardenwereld uit om dit onderzoek te steunen door middel van donatie. U vind de gegevens op de officiële website voor atypische myopathie, die wordt onderhouden door het wetenschappelijk team van de Universiteit van Luik: http://www.myopathieatypique.fr/dons/

Alle giften aan de Universiteit van Luik met betrekking tot atypische myopathie zijn fiscaal aftrekbaar.
Dit betekent dat een gift vanuit België van 100 euro U uiteindelijk slechts 65 euro kost. De fiscale aftrekbaarheid geldt voor een donatie vanaf 40 euro. De gegevens voor een donatie zijn:
Rekeninghouder:
Naam: Patrimoine de l’Université de Liège
Adres: Place du XX Août, 7
Plaats: Liège
Postcode: 4000
Land: Belgium
BTW Nummer: BE 0325777171
Bank rekening Bank: BELFIUS BANK/BELFIUS BANQUE
Adres: Boulevard Pacheco, No. 44
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
BIC: GKCCBEBB
IBAN: BE79 0910 0157 1833
Melding (*) : D.VTSFPH201-01 – Recipient of the gift: Research on Atypical Myopathy – Scientific manager: Votion Dominique (U015567)
(*) Deze melding is essentiëel om de donatie toe te kennen aan het atypische myopathie project

Als u wilt dat uw naam op de pagina met “donateurs” verschijnt, gelieve dan een email te sturen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met vriendelijke groet, Het team van AMAG

 
Sedert 08 november 2013 zijn er 220 gevallen gemeld aan de Faculteit Diergeneeskunde van Luik en RESPE (=Frans epidemiosurveillance netwerk) met een diagnose van atypische myopathie. De gemelde gevallen komen uit België (102gevallen), Frankrijk (50 gevallen), Groot-Brittannië (14 gevallen), Nederland (22 gevallen), Zwitserland (11 gevallen), Tsjechië (7 gevallen), Ierland (2 gevallen) and Duitsland (12 gevallen).


Momenteel (7 november 2013) is er een grote uitbraak van atypische myopathie aan de gang.
Sinds 19 oktober 2013 werden er aan de faculteit Diergeneeskunde te Gent reeds 24 gevallen opgenomen met deze ziekte. Meer dan 80 gevallen werden op 5 november gemeld aan het internationale meldpunt voor atypische myopathie.
Atypische myopathie is een zeer erge en vaak fatale spierziekte die jaarlijks optreedt bij paarden op de weide tijdens het najaar en in het voorjaar. Sterfte treedt meestal op binnen de drie dagen na het begin van de symptomen en minstens driekwart van de aangetaste dieren sterven aan deze aandoening. Dit jaar lijkt de uitbraak erger te zijn dan in de vorige jaren: waar de gevallen vroeger vooral in Wallonië aangetroffen werden, worden nu ook meerdere gevallen gemeld in Vlaanderen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de oorzaak van deze aandoening een vergiftiging is door een stof (hypoglycine A) die aanwezig is in de zaden van de gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) of de vederesdoorn (Acer negundo). Indien dergelijke bomen in of rond de weide staan of indien er zaden van deze bomen in de weide liggen, is het ten sterkste aangewezen om preventieve maatregelen te nemen. De beste maatregel is de paarden op te stallen of te verplaatsen naar een andere en esdoorn-vrije weide. Indien dit onmogelijk is, moeten de paarden bijgevoederd worden, bijvoorbeeld via een hooiruif, om te verhinderen dat ze de zaden opnemen bij het grazen. Nauwlettende observatie van paarden op de weide blijft in deze periode van het jaar aangewezen. De vorige uitbraken stopten meestal na de eerste vorst. Momenteel lijken de temperaturen nog een tijd hoog te blijven en blijft het risico op atypische myopathie bijgevolg aanwezig. Meer informatie over deze aandoening kan onder andere gevonden worden op de volgende website :
(http://www.myopathieatypique.fr/en/ ) .

Prof.Dr. Piet Deprez
Vakgroep Inwendige Ziekten Grote Huisdieren
Faculteit Diergeneeskunde
Universiteit Gent
Atypische myopathie in Europa: 23/10/12

 

Zeer recent hebben Valberg et al. (universiteit van Minnesota)
(cfr: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2042-3306.2012.00684.x/pdf) aangetoond dat ‘Seasonal Pasture Myopathy’ (SPM) in the Verenigde Staten, een aandoening die zeer sterk gelijkt op de atypische myopathie (AM) in Europa, veroorzaakt wordt door een toxine (nl. hypoglycine A) van de zaden van een esdoorn soort (Acer negundo).  Na opname wordt hypoglycine A gemetaboliseerd tot een toxische stof (nl. MCPA) die het energie metabolisme in cellen verstoort wat leidt tot biochemische veranderingen die zowel bij SPM als bij AM terug gevonden worden.


Hypoglycine A komt waarschijnlijk ook voor in de zaden van andere esdoorn (Acer) soorten en kan dus ook de oorzaak zijn van AM in Europa. Ook in België werd bij botanische onderzoeken de aanwezigheid van Acer pseudoplatanus (Aceraceae) in de weide vermeld (Votion et al., 2007). In een recente beschrijvende studie werden bomen (in het algemeen) geassocieerd met de aandoening: bij 98% van de weiden (354 gevallen) waren bomen aanwezig in of rond de weide (van Galen et al., 2012a). 

Sera van de Europese gevallen van AM worden momenteel onderzocht in de Universiteit van Minnesota op aanwezigheid van MCPA metabolieten om te weten of het ook om hetzelfde toxine gaat als SPM in de Verenigde Staten.

We willen nogmaals benadrukken dat het belangrijk blijft om de gevallen binnen Europa te blijven rapporteren aan het AMAG (Atypical Myopathy Alert Group; www.myopathieatypique.fr/en/). Dit Europees epidemiologisch system laat toe om te onderzoeken waar en wanneer gevallen voor komen zodat stalen voor wetenschappelijk onderzoek kunnen verzameld worden

Tot op heden (22 oktober 2012), zijn er nog geen uitbraken vermeld (slechts enkele anekdotes), maar dit kan natuurlijk snel veranderen.

 

Het wetenschappelijk onderzoek blijft verder gaan omdat verschillende vragen nog onbeantwoord blijven:
- Waarom wordt de aandoening nu meer gezien dan vroeger terwijl het om een inheemse
   plant gaat?

- Welke factoren beïnvloeden de toxiciteit?
- Gaat het enkel om Acer species of zijn er nog andere planten?
- Hoe de ziekte voorkomen en behandelen?
- … Alvast bedankt voor uw hulp bij dit onderzoek.

 
Referenties:

Valberg et al., 2012. Seasonal Pasture Myopathy/atypical myopathy in North America associated with ingestion of Hypoglycin A within seeds of the box elder tree. Equine Veterinary Journal; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2042-3306.2012.00684.x/pdf

van Galen et al., 2012a. European outbreaks of atypical myopathy in grazing equids (2006-2009) Part I: Spatiotemporal distribution, history and clinical features. Equine Veterinary Journal; DOI: 10.1111/j.2042-3306.2012.00556.x. http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/115748

van Galen et al., 2012b. European outbreaks of atypical myopathy in grazing equids (2006-2009) Part II: Determination of indicators for risk and prognostic factors. http://hdl.handle.net/2268/114433

Votion et al., 2007. History and clinical features of atypical myopathy in horses in Belgium (2000-2005). Journal of veterinary internal Medicine. http://hdl.handle.net/2268/7594

Alle publicaties worden gearchiveerd op de bibliografische website van de universiteit van Luik (http://orbi.ulg.ac.be/) beschikbaar via http://orbi.ulg.ac.be/simple-search?query=atypical+myopathy.Contact:

Dominique Votion, PhD, DMV
"Atypical Myopathy Alert Group; AMAG"
Nieuw telefoon nummer voor atypische myopathie: 0497/ 707 887

Gelieve u te registreren zodat u de waarschuwingsberichten van AMAG ontvangt: www.atypicalmyopathy.com

Help het onderzoek : http://www.myopathieatypique.fr/en/dons/

Equine Clinic, Faculty of Veterinary Medicine, University of Liege
Bd de Colonster, 20  Bât B41
4000  Liège (Sart Tilman)
Tél: 00 32(0)4/366.41.03 (Liège)
Fax : 00 32(0)4/366.41.08 (Liège)  

images idk vlag duitstalige gemeenschap tcm117-27352 Région de la WallonieRégion de Bruxelles vlaamse leeuwvlag brussels gewest